Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

water time

על המיזם

בקבוק חכם המתריע בפני בהמשתמש מתי עליו לשתות, והאם עומד בכמות השתייה המומלצת ביום

שותפים

רשות החדשנות, משרד החינוך

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם