Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

TAZA

צלחת בעלת טעם מלוח ממקור טבעי החוסכת שימוש מיותר במלח

על המיזם

צלחת המובנה בה טעם מלוח ממקור טבעי ולכן היא חוסכת שימוש מיותר במלח

חזון

דבקות במטרה, יצירתיות, שאיפה לערכים של הדדיות ואחדות בין חברי הקבוצה, קידום מנהיגות וראייה לטווח רחוק.

אודות הקבוצה

חברת TAZA היא קבוצה מעורבת של חניכים דתיים וחילונים מטירת כרמל, ששואפת להיות גלובלית ואקולוגית. הקבוצה תורמת לבריאות האוכלוסיה באמצעות מתן חלופה בריאותית במטרה לשפר את איכות החיים של המשתמשים ולשנות את הרגלי הצריכה.

יצירת קשר

אליה חמו
tiratcarmel@unistream.co.il

שותפים

בנק הפועלים

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם