Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

smart key

מפתח ובית מנעול שמבטיחים לך שנעלת את הדלת

על המיזם

בית מנעול שמחליף את צבעו של המפתח בזמן פתיחה או נעילה של הדלת .המפתח מחובר למנעול מרחוק והוא בעל שני צבעים – ירוק לדלת פתוחה, ואדום לדלת נעולה. כך, גם אם תהיה רחוק מהבית ולא בטוח שנעלת, פשוט תסתכל על צבע המפתח ותדע האם הדלת נעולה או לא.

חזון

אנו מאמינים שהעולם הוא משחק לגו , ואנחנו משלימים אחד את השניה בשביל לצאת לאור ולהצלחה, האמונה בעצמנו היא הצלחה בפני עצמה, ובכל רגע ישנה הזדמנות שצריך לנצל .

אודות הקבוצה

קבוצה ששואפת רחוק מאד. כאשר חברי הקבוצה התקבלו אליה הם שמחו מאד כי עבורם זו ההתחלה שלהם לשנות את העולם. הרעיון של הקבוצה פותר בעיה יומיומית שקיימת אצל כולנו.

יצירת קשר

רנין אבו סויס
rahat@unistream.co.il

שותפים

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, מרכז רהט קהילתי

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם