Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Quick pan

על המיזם

מחבת חכמה שמטרתה להפשיר אוכל קפוא בצורה מהירה לבישול.

שותפים

הבנק הבינלאומי, רשות החדשנות, משרד החינוך

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם