Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MOTSS

מוצץ לתינוקות עם חיישן המתריע על עליית רמת החום

על המיזם

המוצץ שמודד חום מתחבר לטלפון דרך אפליקציה, אפילו שהיא לא בפעולה, ומתריע להורים על כל שינוי מסכן חיים. באופן זה אנו יכולים להימנע מבעיות החום הגבוהות של הילדים בזמן שההורים לא קרובים אליהם.

חזון

אנו מאמינים שהעתיד מסתתר בו הרבה ביטחון וביטחות .אנחנו רוצים להיות הבטחון והבטיחות לעתידינו .אנו מאמינים בתורינו ביצירת מציאות כזו .הזמן הדרוש ביותר בחיי האדם להגיע בטוח הוא כשהוא עדיין ילד .כי כולנו היינו בעידן הזה פעם ןלא היה לנו היכולת לספק אותם לעצמינו .אנו מאמינים שיחד ידע וחדשנות יכולים להוביל לתחום זה .ואנחנו המנהיגים .

אודות הקבוצה

לעומת שהיה נתק תקופה מסויים במרכז שלנו , אלה מאז שהתחלנו לגבש את הקבוצות היתה כוחות ואינירגה חיובית גבוהה מאוד בין כל קבוצה ובין החניכים אפילו שכולם היו באיחור היתה עבודת צוות בין כל הקבוצות אחד לשני יד ביד בשביל לקום ולהצליח ולהוכיח את המרכז ולהעמיד אותו מחדש על הרגלים .מאוד מרגש לראות את כל הקבוצה כאילו קבוצה אחד בלי להרגיש שינוי.

יצירת קשר

הדיל אבו עגמי
rahat@unistream.co.il

שותפים

הרשות לפיתוח הבדואים בנגב, עיריית רהט, מרכז רהט קהילתי

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם