Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

HUSH

אוזניות מווסתות רעש

על המיזם

בעזרת סיבוב כפתור חיצוני השולט בצמצום ובפתיחה של הדיסקיות הנמצאות במעטפת ה-HUSH, המשתמש יוכל לשלוט על כמות הרעש החודרת לאוזניו.
קהלי היעד אליהם אנו מכוונים הם:
1. עובדי מפעלים- שמקום עבודתם רועש וזקוקים לאמצעי למניעת רעשים.
2. צרכנים פרטיים המעוניינים לווסת את הרעש הנכנס לאוזניהם בשביל לא לפגוע בשמיעתם.

המוצר ישווק באמצעות שני מודלים שונים המותאים לקהלי היעד הנ"ל:
הראשון – B2B. במודל זה, נפנה לבעלי מפעלים, שירכשו את ה-HUSH בכמויות מסחריות עבור עובדיהם.
השני – B2C. במודל זה, הצרכנים הפרטיים ירכשו את המוצר דרך אתר אינטרנטי.

חזון

החזון שלנו בחברת AQUA, לפתח מוצרים בטיחותיים ואיכותיים וזאת במטרה שהצרכנים שלנו יהנו מהמוצרים שלנו.
אנו מאמינים שלכל אחד יש את היכולות לתת מעצמו, ולכן אנחנו מאמינים בכל אחד ואחת מחברי הצוות בנתינה, בעזרה ובהערכה.

אודות הקבוצה

חברת AQUA מאמינה במיזם שלה, ורואה את הפוטנציאל שיש לה. המיזם נבע מהצורך של אחד החניכים לעזור לסבא שלו, לאחר ששמע את הסיפור שלו על הפגיעה בשמיעתו ועל כך שהוא סובל היום מטינטון. החניכים ראו את הנכונות לראות את הצורך ולפתור אותו על ידי המיזם שלהם.

יצירת קשר

מיתר פלס
Unistreamaqua@gmail.com

שותפים

Max and Marian Farash Charitable Foundation, עכו,שטראוס,זוגלובק ,USAID

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם