Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Good Thinking

על המיזם

אפליקציה שמזינים בה הוצאה כלכלית והיא מחליט ה לגבי כדאיות של הוצאות לפי קריטריונים שהזנת מראש והמצב הכלכלי שלך

שותפים

הבנק הבינלאומי

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם