Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

elect clean

משחק הנקיון

על המיזם

משחק דיגיטאלי לילדים שעוזר על שמירת הנקיון בסביבה

חזון

שינוי ברמת הנקיון בכפרים הערבים ושימוש נכון במשחים דיגיטלים

אודות הקבוצה

אנחנו קבוצת בני נוער מרוכבת מ30 חניר אנחנו מאמינים שכןל ילד עש לו קוח לשנות רמת הנקיון הכפרים הערבים

יצירת קשר

דיאא ריאטי
aseelajme2001aj@gmail.com

שותפים

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם