Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dorlight

על המיזם

מערכת גלאי אוטומטי אשר קולטת הולכי רגל בעת חציית מעברי החצייה באמצעות מצלמות. ברגע שהולך הרגל מתחיל לחצות את הכביש הוא מזוהה ע"י המערכת,אשר מפעילה את רמזור הולכי הרגל לכיוון הכביש כך שאור בחיווי אדום מאיר את המעבר.

שותפים

נתיבי ישראל, USAID, Jewish Federation of Greater Los Angeles, רשות החדשנות, משרד החינוך

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם