Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Chance of life

על המיזם

המוצר מהווה מכשיר לנשימה סיכוי לחיים, המהווה פיתרון חלופי לבעיית בלוני חמצן כבדים. זה מכשיר בצורת תיק שמא מאפשר לסינון אוויר ולא אחסונו, מחוברות בו שתי מסכות, אחת לפרמדיק והשנייה לפצוע, כך שזה לוקח את הגזים הרעילים והטובים, מסנן אותם ושואב גם לפרמידק וגם לפצוע את הגזים הטובים "חמצן", המסכה להוציא את הגזים הרעילים. המאפיינים החשובים ביותר של המוצר: 1) קלות השימוש 2) קל לניווט 3) מתאים וזמין לכל האוכלסיות 4) שימוש בטיחותי כך שלא ייגרם נזק למי שמשתמש בו.

חזון

אהבה טובה לאחרים תביא לך כול טובה

אודות הקבוצה

אנחנו קבוצה של 15 בני נוער מבית ספר תיכון עיסוויה ,יש לנו מוצר בעל ערך חברתי ,אנחנו מאמינים בעבודה קשה להשיג את המטרות שלנו ולהגשים את כל החלומות .

שותפים

אלסטום

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם