Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עגלטונומית

עגלת תינוקות אוטונומית

על המיזם

עגלה לתינוקות שזזה בצורה אוטונומית בהתאם להכוונה שמבוצעת בצורה טכנולוגית ומופעלת על ידי ההורים

חזון

חברת S.O.T.F מובילה חדשנות טכנולוגית ומתן מענה לשיפור נוחות חיים של מליוני הורים. היכרות הורים עם פתרונותיה של החברה תמצב אותה בחזית ההובלה של שיפור החינוך ובכך תוביל להשפעה על הקניית מיומנויות שונות למליוני ילדים כבר מגיל צעיר. בכך ימומש חזון החברה לשיפור החינוך ולביסוס ערכים של סובלנות וקבלת האחר

אודות הקבוצה

חניכי קבוצת יוניסטרים כפר חב"ד לומדים יחד לאורך כל שעות היום ואף חיים יחד בפנימיה. הקבוצה מאמינה בערכים של חיבור תורה עם מלאכה ומיזמי הקבוצה באים בהלימה ללימודי המקצוע שהם לומדים במוסד החינוכי

יצירת קשר

יעקב זוטובסקי (חניך מוביל)
izdamnutiskit@gmail.com

שותפים

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, עתיד רשת חינוך, עמותת לנוער מכל הלב.

מלאו את הפרטים ובחרו את המיזם האוהב עליכם